Senaryo Yazım Formatları

Senaryo Yazım Formatları

Senaryo yazımına başlarken okunuşunu kolaylaştırmak ve senaryoyu düzenli bir şekilde takip etmek için format olarak bilinen yazım biçimleri vardır. Bu formatlar senaryonun hangi bölümlerinin olması gerektiğini, hangi biçimde yazılması gerektiğini ve hangi bilgilerin hangi bölümlerde yer alması gerektiğini belirler.
Senaryo yazarlarının dünya çapında kullandıkları iki standart yazım formatı bulunur, ‘Amerikan Format’ ve ‘Fransız Format’.
Her iki yazım formatı da aynı amaca hizmet eder ve ikisi arasında biçimsel farklılıklar vardır, ülkemizde genellikle Amerikan formatı tercih edilir. Ancak sahne başlığı, eylemlerin ve seslerin birbirinden hemen ayırt edilebilecek biçimde yazılması gibi temel özellikler değişmez.

Amerikan Format

Amerikan senaryo yazım formatı, senaryo yazarlarının dünya çapında kullandıkları bir standarttır. Bu format, senaryo yazımı sırasında kullanılacak olan biçimlendirme kurallarını, yapısını ve dil kullanımını belirtir.
Başlıklar, yazının ortasında yer alır ve büyük harflerle yazılır. Örneğin, İÇ/DIŞ ZAMAN DİLİMİ (GÜN/GECE) MEKANIN ADI gibi.
Tüm yazı, 12 punto Times New Roman yazı tipi ve 1 inç boşluk bırakılarak yazılır.
Sayfa numaralandırılır ve her sayfada yazının alt tarafında yer alır.
Amerikan formatında tasvirler, eylemler hep kağıdın başından başlayarak paragraf düzeninde yazılır. Diyaloglar ve diğer sesler de kağıt ortalanarak yazılır.

Amerikan Format

Fransız Format

Fransız senaryo yazım biçimi, Fransa'da yapılan filmler için yazılmış senaryoların yazım şeklini belirtir. Bu biçim, diğer ülkelerde yapılan filmler için de kullanılabilir, ancak Fransız yapımcılar ve yönetmenler tarafından genellikle tercih edilir.
Fransız formatında sahne başlığından sonra tasvir ve ilk eylemler yine Amerikan formatındaki gibi yazılır. Ama diyaloglar ve diğer sesler başlayınca kağıt hayali bir çizgiyle ikiye bölünür; eylemler sol yarıya, diyaloglar ve diğer sesler ise sağ yarıya yazılır. Sol tarafta yazılan bir eyleme denk gelen diyaloğun/sesin eylemin bir satır altına gelecek biçimde yazılması önemlidir.

Fransız Format